Privacyverklaring

Waarom we gegevens verwerken

Profiel Ontwerp & Communicatie is een on- en offline markting- en communicatiebureau. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten goed uit te kunnen voeren. Ook gebruiken we persoonsgegevens om onze website te verbeteren en u in sommige gevallen te benaderen met informatie over onze diensten. Hieronder volgen de doeleinden van onze gegevensverwerking:

  •  Voor het onderhouden van contact via mail en/of telefoon
  •  Voor het personaliseren en afstemmen van nieuwsbrieven en andere e-mails
  •  Voor het gericht kunnen aanbieden van ons productenaanbod
  •  Voor het analyseren van gedrag op de website om de website te verbeteren en onze communicatie over ons aanbod daarop af te stemmen
  •  Omdat het moet…

 

Gegevens die wij verwerken

Contactgegevens
Op www.profiel-ontwerp.nl kunt u gegevens achterlaten. De gegevens die u aan ons doorstuurt, worden naar ons verzonden via e-mail. Dit is alleen bedoeld om contact met u op te kunnen nemen in het geval van interesse of een vraag.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

  •  Functionele cookies. Deze gebruiken we om de website goed te laten werken.
  •  Analytische cookies. Deze gebruiken we om de website te verbeteren door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke knelpunten zitten.
  •  Tracking cookies. Ook wel marketing cookies genoemd. Deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hierdoor kunnen relevante advertenties worden getoond toegespitst op de individuele gebruiker.

Google Analytics
Ruimte voor Ruimte gebruikt Google Analytics en wij hebben een geaccepteerde verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Bescherming persoonsgegevens

Wij verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht de overeenkomst blijft Profiel Ontwerp & Communicatie verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van dit recht dan kunt u een verzoek sturen naar info@profiel-ontwerp.nl.  Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van u is, vragen we u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We zullen uw verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 073 – 8 510 510 of neem contact op via info@profiel-ontwerp.nl.

Mocht u van mening zijn dat wij hierop wat u betreft onvoldoende reageren dan verwijzen wij u graag naar de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.

Komt u naar ons in
Sint-Michielsgestel,

of heeft u liever dat wij bij u langskomen?